Gå direkt till innehåll
Vattenproverna visar alltjämt otjänligt dricksvatten i Löberöd och Harlösa

Pressmeddelande -

Vattenproverna visar alltjämt otjänligt dricksvatten i Löberöd och Harlösa

VA SYD fortsätter rekommendera boende med kommunalt vatten att koka sitt dricksvatten. Generellt handlar det fortfarande om låga halter strax över de värden som Livsmedelsverket har satt upp för kommunalt dricksvatten. Våra utredningar så här långt pekar mot att det sannolikt inte är endast en orsak till problemet med bakterier. 

En vanlig, och ofta effektiv, åtgärd vid bakterieproblem i dricksvattnet är att spola igenom ledningsnätet för att få det rent. Då reservoaren i Löberöd är bortkopplad från ledningsnätet på grund av renoveringsarbeten har vi tyvärr inte tillräckligt med tryck och flöde för att få den omsättning i ledningarna som vi behöver för en ordentlig renspolning.

Vi arbetar intensivt med att få igång reservoaren i Löberöd och parallellt fortsätter vi givetvis att se över våra anläggningar och ledningsnät.

Ny information på onsdag 10 sep kl 15.

 


Relaterade länkar

Ämnen

Regions


 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter