Gå direkt till innehåll
Villahushåll i Husie får försenad start av obligatorisk matavfallsinsamling

Pressmeddelande -

Villahushåll i Husie får försenad start av obligatorisk matavfallsinsamling

Upphandlingen av de nya matavfallskärlen till Burlöv och Malmöborna har blivit överprövad av en anbudsgivare. Detta innebär att VA SYD behöver se över tidsplanen för utrullning av matavfallsinsamling.

Planen från VA SYD är att starta upp sortering av matavfall i Burlöv samt stadsdel för stadsdel i Malmö.

- En konsekvens som vi vet idag är att villahushåll i Husie inte kommer att få sina matavfallskärl enligt plan, vilket är beklagligt, säger Henrik Aspegren avfallschef på VA SYD.

› I december 2011 beslutade kommunfullmäktige i Malmö att införa obligatorisk sortering av matavfall. Samma beslut togs i kommunfullmäktige i Burlöv februari 2012.

› Det slängs över 30 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö området varje år.

› Målet fram till 2015 är att 40 procent av matavfallet ska sorteras ut och gå till biologisk behandling.

› Beslutet omfattar alla fastigheter och berör både hushåll och verksamheter.

› Mer än hälften av Sveriges kommuner sorterar idag ut sitt matavfall och bidrar därmed till att uppfylla ett nationellt miljömål.

› Att sortera ut matavfallet är en stor insats för miljön. Det kan omvandlas till både biogas och biogödsel så att vi får en mindre klimatpåverkan och ett renare samhälle.

Läs mer om matavfall på vasyd.se/matavfall Kontaktperson: Linda Jonasson Häll, kommunikatör VA SYD

040-635 04 51 linda.jonassonhall@vasyd.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360