Följ VA SYD

Vi renar avloppsvatten

Video   •   Maj 29, 2015 10:16 CEST

 
Vi renar vattnet enligt högt ställda miljökrav innan det släpps ut i hav eller vattendrag. Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är förorenat vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar och olika processer i industrin. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark
Licens Creative Commons erkännande (?)
Videolängd 3:16