Följ VA SYD

Ett skitviktigt besök

Evenemang

19
NOV
Klagshamn i Malmö, Källby i Lund, Ellinge i Eslöv.
 
På Världstoalettdagen 19 november öppnar vi för besök på våra avloppsreningsverk Klagshamn, Källby och Ellinge. Där får du lära dig mer om vattnets kretslopp, rening och vilken plats du själv har i denna process. Du bokar gratis via länken nedan. Barn från 10 år i vuxens sällskap. Välj förmiddags- eller eftermiddagspass à 1,5 h . Boka ditt besök på: http://www.kretseum.se/Varldstoalettdagen

Registrering

Anmäl dig till evenemanget