Följ VA SYD

Fika med... ​VA SYD på Oxiebiblioteket

Evenemang

Fyrfackskärl för villaboende, här utställda på Stora Villamässan
10
SEP
Salongen i Oxeibiblioteket, Lertegelvägen 128 Oxie
 

Måndagen den 10 september träffar medarbetare från VA SYD oxiebor på det lokala biblioteket. Från klockan 15.00 är det fritt fram att komma och fika med dem och passa på att fråga om saker som rör mångas vardag. Dels de nya fyrfackskärlen för källsortering av förpackningar, tidningar och elektronikavfall, dels vad man kan göra för att minska risken för källaröversvämning när det är skyfall.

Ämnena är vardagsnära och rör många människor i deras dagliga liv. Både frågor och synpunkter är välkomna!

Fyrfackskärl – ett enklare sätt att sortera soporna
Varför är det bra med fyrfackskärl istället för vanliga soptunnor? Hur stora är de nya sopkärlen? Hur ofta töms de? VA SYDs experter svarar på alla frågor och berättar om hur det fungerar. I de kommuner som redan har infört fyrfackskärl är reaktionerna övervägande positiva.

Hur kan villaägare motverka källaröversvämning?
VA SYDs skyfallssatsning Tillsammans gör vi plats för vattnet finns också på plats för att ge tips och råd kring hur man som fastighetsägare kan göra plats för vattnet på den egna tomten istället för att låta det gå ner i ledningsnätet. Det är ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning vid skyfall. 

Mer information finns på vasyd.se/fyrfack och vasyd.se/platsforvattnet