Följ VA SYD

Hur mycket vatten får plats i din trädgård?

Evenemang

En regnvattentunna som samlar vattnet från taket är en smart lösning.
08
OCT
Malmö stadsbibliotek, Gullbergrummet på våning 4
 

Inspiration och information om hur du som husägare kan göra plats för vattnet i din trädgård. Det är dels ett sätt att hjälpa till att motverka översvämning vid skyfall, dels en chans att få en grönare och skönare trädgård. 

Hur kan villaägare motverka källaröversvämning?
VA SYDs skyfallssatsning Tillsammans gör vi plats för vattnet ger tips och råd kring hur du som fastighetsägare kan göra plats för vattnet på den egna tomten istället för att låta det gå ner i ledningsnätet. På så sätt minskar risken för källaröversvämning vid skyfall. 

Trädgårdsmästare Bodil Åsberg är också med och berättar och visar exempel på vackra och smarta lösningar för trädgården.

Evenemanget riktar sig i första hand till villa- och radhusägare, men alla som är intresserade av frågorna är välkomna. Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö, www.vasyd.se/platsforvattnet