Följ VA SYD

Fortfarande kokrekommendation i Löberöd och Harlösa

Nyhet   •   Sep 17, 2014 14:54 CEST

Analyssvaren visar att bakteriehalterna i dricksvattnet sjunkit ytterligare. Vi håller dock ännu inte den höga dricksvattenkvalitet som vi vill och som Livsmedelsverkets riktlinjer kräver.

Vi håller nu på med installation av UV-ljusanläggningar efter våra reservoarer i Harlösa och Löberöd. Tanken med UV-ljusanläggningarna är att de ska kunna hjälpa oss i sökandet efter källan, eller källorna, till bakterieproblemen. UV-ljusanläggningarnas funktion är att desinficera dricksvattnet. Att installera UV-ljusanläggningar som hjälp i utredningsarbetet om en bakterieförorening är mycket ovanlig.

Arbetet med att få igång reservoaren i Löberöd fortsätter. När den är i drift kan ledningsnätet spolas igenom mer effektivt.

Sammantaget innebär det här fortsatt arbete över helgen och tidigast på måndag vet vi om våra åtgärder haft den effekt som vi önskar.

Arbetet med att se över installationer hos boende som har både kommunalt vatten och egen brunn fortsätter. Vi har fått komma och titta på ett 20-tal och hittills har allt sett bra ut.

Ny information på måndag 22 sep kl 15.00.