Följ VA SYD

Fortsatt högt vattentryck i våra ledningar

Nyhet   •   Sep 02, 2014 16:39 CEST

Nu börjar vattenmassorna på markytan försvinna på de allra flesta ställena i Malmö/Burlöv och personal är ute för att inventera vilka områden som drabbats av källaröversvämningar.

Vi har också påbörjat inventeringen av alla skador och vi ser gärna att de som blivit drabbade anmäler det till oss. Det är en stor hjälp i vårt utrednings- och förbättringsarbete.

Vi kan också fastställa att distributionen av dricksvattnet inte är påverkat, dvs. dricksvattnet är av fortsatt god kvalitet.

Ledningssystemet är fortfarande hårt belastat och våra anläggningar arbetar på max. Ett fåtal av de mindre pumpanläggningarna är för närvarande ur drift medan övriga klarar belastningen.

Regnmängden som kom i söndags var extrem, det kom väldigt mycket på kort tid. Våra egna regnmätare har uppmätt lokala nivåer på runt 110 mm, på Söderkulla visade mätaren på över 120 mm (vilket är lika mycket som vanligtvis kommer under två sommarmånader). Detta är en del av förklaringen till varför Malmöområdet drabbades av översvämningar i den här omfattningen.