Följ VA SYD

Kokningsrekommendationen fortsätter i nordöstra Lund

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2017 15:46 CEST

Helgens provtagningar visar att VA SYD har isolerat rätt del av ledningsnätet och idag vet vi var källan till bakterieproblemen finns. Nu går vi igenom den isolerade ledningssträckan för att utreda orsaken till problemet. VA SYD ser inget samband med dagens dricksvattenproblem i delar av Brunnshög och tidigare problem med dricksvattnet i Lund våren 2017.

- Helgens provsvar visar på positiva resultat, men för att häva en kokningsrekommendation vill vi ha två rena prover efter varandra samt omsätta dricksvattnet minst tio gånger i ledningsnätet i Brunnshög. Detta för att vara säkra på att dricksvattnet är tjänligt säger Jimmy Andersson, enhetschef på VA SYD.

Ny informationstid är den 27 juni kl 16.00.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.