Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Fortsatt högt vattentryck i våra ledningar

Nu börjar vattenmassorna på markytan försvinna på de allra flesta ställena i Malmö/Burlöv och personal är ute för att inventera vilka områden som drabbats av källaröversvämningar.

Vi har också påbörjat inventeringen av alla skador och vi ser gärna att de som blivit drabbade anmäler det till oss. Det är en stor hjälp i vårt utrednings- och förbättringsarbete.

Vi kan också fastställa att distributionen av dricksvattnet inte är påverkat, dvs. dricksvattnet är av fortsatt god kvalitet.

Ledningssystemet är fortfarande hårt belastat och våra anläggningar arbetar på max. Ett fåtal av de mindre pumpanläggningarna är för närvarande ur drift medan övriga klarar belastningen.

Regnmängden som kom i söndags var extrem, det kom väldigt mycket på kort tid. Våra egna regnmätare har uppmätt lokala nivåer på runt 110 mm, på Söderkulla visade mätaren på över 120 mm (vilket är lika mycket som vanligtvis kommer under två sommarmånader). Detta är en del av förklaringen till varför Malmöområdet drabbades av översvämningar i den här omfattningen.


Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter