Gå direkt till innehåll
Inga avfallsslag blandas i sopbilen! Varje facks innehåll i sopkärlet hamnar i ett eget fack i sopbilen. Varje avfallsslag tas om hand för sig.
Inga avfallsslag blandas i sopbilen! Varje facks innehåll i sopkärlet hamnar i ett eget fack i sopbilen. Varje avfallsslag tas om hand för sig.

Nyhet -

Ökad sortering och mindre restavfall med fyrfackskärlen

En undersökning som VA SYD genomförde hösten 2020 visar att de allra flesta är positiva till att källsortera sitt avfall och att fler sorterar mer sedan fyrfackskärlen infördes i Malmö och Burlöv. Men det är inte alltid lätt att göra rätt.

Under hösten 2020 genomförde VA SYD en undersökning bland de villakunder i Malmö stad och Burlövs kommun som fick fyrfackskärl under 2019. Vad tycker de egentligen om fyrfackskärlen?

91 % säger att de är positiva till att kunna sortera alla avfallstyper på sin egen tomt. Detta är en ökning med cirka 10 % jämfört med när frågan ställdes före införandet av fyrfackskärl 2017.

– Resultaten av undersökningen är väldigt glädjande och helt i linje med hur det har sett ut i andra kommuner som bytt till flerfackskärl. Många som varit tveksamma inför kärlbytet har upptäckt att det är enkelt och praktiskt när fyrfackskärlen väl är på plats. Och många har hört av sig och sagt ”Äntligen!”, säger Ingela Morfeldt, projektledare på VA SYD.

  Inte alltid lätt att göra rätt

  Av de tillfrågade säger 85 % att det är enkelt att sortera i de nya kärlen. Det som kan ge huvudbry är förpackningar som består av flera olika material. Tumregeln är då att det material som de består mest av styr. Även när materialet inte är självklart kan det kännas oklart var det ska sorteras, som exempelvis frigolit, som räknas som plastförpackning.

  Den vanligaste anledningen till att man inte sorterar fullt ut, trots att man har möjlighet, är lättja eller att man tycker det är äckligt. 17 % tror att de skulle sortera ännu mer om de fick mer information och om facken var större. Informationen som efterfrågas är bland annat vad som händer med avfallet efter insamling; det skulle öka motivationen att sortera bättre.

  Fler sorterar mer

  69 % menar att de sorterar mer nu än tidigare, och hela 81 % av de som är över 65 år säger att de sorterar mer. 75 % tycker sammantaget att avfallshanteringen blivit bättre sedan införandet av fyrfackskärlen. Yngre i åldern 18-39 år mest nöjda.

  Siffrorna över insamlat restavfall (brännbart avfall) har också stadigt sjunkit sen fyrfackskärlen började rullas ut. I den kretsloppsplan som antagits i Malmö stad och Burlövs kommun är målet att restavfallet från alla hushåll ska halveras mellan 2019 och 2030. Hos villahushållen har restavfallet minskat med cirka 40 %.

  Men allt blandas väl ändå till slut?

  En återkommande fråga är om sortering verkligen har något värde. Allt blandas väl ändå till slut? Nej. Varje sorterat avfallsslag behandlas och allt som kan återvinnas, återvinns. Det som blir kvar bränns upp och blir till energi och värme.

  Men det som brinner, brinner bara en gång, medan det som sorteras kan blir nya produkter och råvaror. Att använda återvunna material sparar stora mängder energi och naturliga resurser. Om alla hushåll skulle lägga en plastförpackning mindre i restavfallet per månad, skulle det spara tusentals ton koldioxidutsläpp om året. En enkel handling med stor effekt för klimatet.

  FAKTA

  Fyrfackskärlen infördes i Malmö stad och Burlövs kommun mellan maj och oktober 2019. Målet med systemet är att öka sorteringen, att få en renare sortering och att minska restavfallet.

  Undersökningen genomfördes i oktober 2020. Målgruppen var allmänheten 18 – 84 år boende i villa. 200 intervjuer genomfördes.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt 0738-530 360

  Relaterat innehåll