Gå direkt till innehåll
Ny sopbil med fyra fack för avfallet
Ny sopbil med fyra fack för avfallet

Pressmeddelande -

Nya kärl gör det lätt att sortera rätt

Den 6 maj startar utbytet till de nya fyrfackskärlen för villahushållen i Malmö och Burlöv. Rest- och matavfallskärlen byts ut efter hand och alla villor kommer att ha nya kärl i oktober.

Den första gruppen villahushåll får sina rest- och matavfallskärl utbytta med start den 6 maj. Sen byts alla kärl ut efter hand, tur för tur som sopbilarna kör. Alla villor kommer att ha fått de nya kärlen i oktober.

– Mer och bättre sortering ger stora resursvinster. Det som bränns upp brinner bara en gång, medan det som återvinns kan få flera nya liv. Med de nya kärlen blir det dessutom enklare och smidigare för hushållen att återvinna. Efter införandet slipper de villaboende att åka iväg till återvinningsstationen eller återvinningscentralen för att bli av med avfallet,säger projektledare Ingela Morfeldt på VA SYD.

Villahushållen kommer att få information hemskickad några veckor innan det är dags för utbytet till de nya fyrfackskärlen med full källsortering. Från och med maj månad går det att logga in på Mina sidor på vasyd.se för att se när de nya kärlen kommer.

Standardabonnemanget är två fyrfackskärl, så att rest-, mat- och förpackningsavfall kan sorteras på den egna tomten. Dessutom ingår en box för att samla in småelektronik, batterier och glödlampor. Kärl 1 kommer att tömmas varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka.

De nya bilarna hämtar redan rest- och matavfallet hos villahushållen sedan entreprenörsbytet i början av april i år. Bilarna har fyra separata fack för att avfallet inte ska blandas. Allt förpackningsmaterial och tidningar återvinns och matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Restavfallet går till förbränning och omvandlas till fjärrvärme och el för uppvärmning av våra bostäder. De gamla kärlen kommer att gå till återbruk eller materialåtervinning.

Mer information på vasyd.se/fyrfack

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg – och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll