Gå direkt till innehåll
Sjölunda avloppsreningsverk, Norra hamnen i Malmö
Sjölunda avloppsreningsverk, Norra hamnen i Malmö

Nyhet -

Renat avloppsvatten kan ersätta dricksvatten i industrin

Idag används mycket dricksvatten i industrier och verksamheter där det egentligen inte krävs vatten av prima dricksvattenkvalitet. Till exempel för kylning, uppvärmning, bevattning och påfyllning av dammar, för tvätt av fordon och till och med till processen att rena avloppsvatten. En färsk kartläggning som VA SYD har gjort tillsammans med sju andra VA-organisationer, visar på stora möjligheter med att byta ut dricksvatten till renat avloppsvatten.

Det är inte hållbart att använda dricksvatten, vårt mest värdefulla livsmedel, till exempelvis spolning och bevattning och det vill vi ändra på, säger Kerstin Hoyer, projektledare på VA SYD, 

Stort intresse men flera utmaningar
Resultatet från studien visar generellt på ett positivt intresse hos de tillfrågade och det finns stora likheter mellan verksamheternas krav på vattnet för olika användningsområden. Det vill säga en och samma vattenkvalitet skulle kunna fungera för flera ändamål. För till exempel bevattning och spolning gäller samma krav på att det ska vara rent från fast smuts och fritt från farliga bakterier.

Vägen framåt påverkas av fyra utmaningar:

  • Behov av nya sätt att ta fram och distribuera vatten, med olika kvaliteter, för olika ändamål.
  • Skapa incitament för investeringar i en flexibel och robust vattenförsörjning och som minskar sårbarheten vid torka.
  • Tillgången till rent vatten är begränsad och ett förändrat klimat skyndar på behoven av nya lösningar.
  • Det saknas ett regelverk som tydliggör vilka krav som ställs på återvunnet vatten för användning i industri eller till bevattning.

Försök i Malmö i nära framtid
- Det är komplext men vi tror vi kan göra verklighet av återanvändning av avloppsvatten i Malmö inom 2-3 år. Ett rimligt första steg kan vara att erbjuda tillräcklig vattenkvalitet för spolning och bevattning, säger Kerstin Hoyer.

Att kunna skapa olika vattenkvaliteter till flera olika användningsområden ligger redan i planeringen nu när Sjölunda avloppsreningsverk ska byggas ut (förväntas vara klart till 2028) och en toppmodern reningsteknik ska införas. Då ska verket också vara självförsörjande vad gäller vattenförbrukningen. Satsningen på att kunna återanvända renat avloppsvatten har direkt koppling till ett av VA SYDs mål om att ”Produktifiera och ha nyttiggjort restprodukter år 2025”

Fakta om studien
VA SYD är initiativtagare till studien som också är ett examensarbete av Greta Bürger från internationella mastersprogrammet Water Resources Engineering vid Lunds Tekniska Högskola. Sju andra VA-organisationer i Sverige har deltagit i studien, som genomförts under januari till maj i år. Totalt har ett trettiotal verksamheter intervjuats, varav några i Malmö. VA-organisationer som deltar i studien tillsammans med VA SYD representerar olika delar av Sverige: Göteborg, Hässleholm, Kalmar, Laholmsbukten, Luleå, Helsingborg och Gotland. 

VA SYD anpassar och sammanfattar nu studien på svenska för att resultatet ska komma till användning hos andra VA-organisationer. Sammanfattningen finns tillgänglig i höst via branschorganisationen Svenskt Vatten.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll