Gå direkt till innehåll
VA SYD arbetar intensivt för en hållbar avloppsrening i hela Malmö Lund-regionen. En tunnel under Malmö är en del i satsningen som skulle rena Malmös kanaler betydligt.
VA SYD arbetar intensivt för en hållbar avloppsrening i hela Malmö Lund-regionen. En tunnel under Malmö är en del i satsningen som skulle rena Malmös kanaler betydligt.

Nyhet -

VA SYD ökar tempot för en renare vattenmiljö

VA SYD står fast vid att Malmö avloppstunnel är en mycket central del i den regionala infrastruktursatsningen kring Sjölunda avloppsreningsverk, en helhetslösning med toppmodern reningsteknik och med möjlighet för flera kommuner att ansluta sig.

- Malmö-Lundregionen växer och det byggs med självklarhet nya skolor och bostäder. Men vatten och avlopp har inte prioriterats eller anpassats till stadens önskan att använda kanaler och hav för rekreation och ökad attraktivitet. Avloppsvattenhanteringen är hårt eftersatt, vilket gör att orenat avloppsvatten regelbundet åker ut i dessa vattendrag. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Lösningen är en regional helhetssatsning där Malmö avloppstunnel är en mycket central del, och det är en viktig slutsats efter många års utredning, säger Katarina Pelin, VA SYDs förbundsdirektör.

En tunnel byggs dessutom på ett betydande djup, långt från andra ledningar i gatan, och förenklar därigenom att staden kan växa vidare. Byggmetoden minimerar också störningarna för boende och verksamheter under byggperioden.

VA SYD fortsätter enligt plan med pågående utredningar för att bygga ut och modernisera Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö och då med en överföring av avloppsvatten från Lund. Nya Sjölunda ska bli en regional och toppmodern anläggning med läkemedelsrening som planeras stå klar 2028. En del i detta arbete handlar om att ta fram ett förslag på hur anslutna kommuner ska dela på kostnaden utifrån hur mycket den regionala anläggningen används. Till 2021/2022 ska samtliga delutredningar kunna lämnas över för att beslut ska kunna tas på den regionala satsningen som helhet. Fram till dess sker löpande rapportering och dialog med beslutsfattarna för att säkerställa att alla frågor besvaras.

Ulf Nyberg leder den regionala satsningen på VA SYD och betonar hur viktigt det är att hålla tempot uppe.

- Vi har miljötillstånd som går ut, gamla reningsverk och ledningar som havererar och en kraftig nybebyggelse. Allt skriker ”skynda på”. Det är viktigt att vi inte tappar tempo, säger Ulf Nyberg från VA SYD.


Bakgrund - Om behovet av Malmö avloppstunnel:
Malmö avloppstunnel ska ersätta ett utslitet och idag underdimensionerat avloppsledningssystem som sammanför 90 procent av Malmös avloppsvatten utmed kanalens sträckning, från Tekniska museet till avloppsreningsverket i Malmös industrihamn. Det är ett gammalt system som inte längre kan ta emot allt vatten från den växande staden, vilket för Malmöborna innebär avstängningar för reparationer, trafikförseningar, att orenat vatten pressas ut i Malmös kanaler (så kallad bräddning) och lokala översvämningar vid större regn. 

Vill du veta mer?
För mer information, följ våra specifika webblänkar. Du kan i relaterad film också höra Ulf Nyberg på VA SYD berätta om vad en avloppstunnel skulle betyda för Malmö. Har du frågor om satsningen Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne, är du välkommen att kontakta VA SYDs presskontakt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll