Följ VA SYD

Snart är Djupadalsparken grön och fin igen

Nyhet   •   Dec 09, 2016 12:46 CET

VA SYD byggde tidigare i år ett underjordiskt fördröjningsmagasin för regnvatten i Djupadalsparken i Malmö. Magasinet ska förebygga källaröversvämningar i Djupadal, Rosenvång, Nya Bellevue och Mellanheden.

Varför är det gropigt och blött?
Bygget innebar ett stort ingrepp i parken och då brukar det ta ett tag innan marken blir som vanligt igen. Det krävs också efterarbete för att få det helt fint, och VA SYD planerar för detta. Jorden har på ett par ställen sjunkit och skapat sänkor där det samlas vatten och blir lerigt. En av orsakerna till att det samlas vatten är att marken blir hårt packad när tunga maskiner kör över den, och det stör vattnets naturliga väg genom jordlagren. Vi har därför luckrat upp det översta jordlagret, men det tar lite tid för vattnet att hitta sin väg ner till grundvattnet igen.

När blir parken som vanligt igen?
Det kommer att fortsätta att vara en del ojämnheter i marken under vintern. Att gräva när det är fruset eller blött skulle förstöra parken mer än om vi väntar till våren, och eventuell tjäle kan lyfta och sänka marken ytterligare. Vi är också rädda om det gräs som redan har tagit sig bra. Därför väljer vi att sätta igång arbetet till våren och då jämna ut och fylla på med matjord där det behövs. I det norra området som ännu inte är riktigt återställt kommer vi samtidigt att anlägga en gräsmatta.

Vi räknar med att Djupadalsparken är klar i vår.