Gå direkt till innehåll
Vi måste investera i vårt vatten så vi även i framtiden ska ha tillgång till friskt kranvatten och fungerande ledningsnät.
Vi måste investera i vårt vatten så vi även i framtiden ska ha tillgång till friskt kranvatten och fungerande ledningsnät.

Nyhet -

VA SYD höjer avgifter för vatten och avlopp – men inte i Burlöv

Från den 1 januari 2021 gäller nya avgifter för vatten och avlopp i VA SYDs medlemskommuner. Avgifterna höjs i Eslöv, Lomma, Lund och Malmö men står oförändrade i Burlövs kommun. Avgiftshöjningarna behövs för att kunna investera i den osynliga infrastrukturen i en växande region.

– Avgifterna säkerställer att vi ska kunna hantera konsekvenser av klimatförändringar samtidigt som vi även i fortsättningen ska ha tillgång till friskt kranvatten och ett fungerande vattenledningsnät. Kostnadsområdet som ökar mest jämfört med 2020 är kapitalkostnader i form av avskrivningar, säger Stefan Åkesson, avdelningschef för Ekonomiavdelningen på VA SYD.

Den allra första utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp finansierades i många fall med stöd av statliga bidrag. När dagens ledningar och reningsverk successivt ersätts med nya investeringar kommer dessa att vara finansierade med lån på vanligt sätt. Det innebär markant ökande kostnader bara att upprätthålla dagens prestanda.

– Vi måste investera i vatten och avlopp. Stora delar av systemen är gamla och i stort behov av förnyelse. För ett hållbart samhälle måste vi ligga i framkant, tillägger Stefan Åkesson.

Taxor för vatten och avlopp 2021

Verksamheten inom vatten och avlopp hos VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan, inte genom skattemedel. Höjningarna från 1 januari gäller brukningsavgiften. Avgifterna ska täcka drift men också resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät och i anläggningar.

Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är fördelade på fasta och rörliga kostnader:

Kommun Höjning i
procent
Ökad kostnad per månad
för villa som förbrukar
150 kubikmeter vatten/år
(typhus A)
Ökad kostnad per månad för
flerfamiljsbostad med 15 lägenheter
som förbrukar 2 000 kubikmeter
vatten/år (typhus B)
Burlöv 0% Oförändrade Oförändrade
Eslöv 3% 20 kronor 12 kronor/lägenhet
Lomma 2,5% 14 kronor 10 kronor/lägenhet
Lund 2,5% 14 kronor 6 kronor/lägenhet
Malmö 3% 12 kronor 6 kronor/lägenhet

Vem bestämmer taxan?

VA SYD beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige i medlemskommunerna beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. VA SYD beslutar avgifternas storlek utifrån självkostnadsprincipen. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningen i respektive kommun.

Skillnaderna i avgiftsnivå beror främst på de olika förutsättningarna i varje kommun som påverkar kostnaderna, som till exempel storlek, läge, typ av bebyggelse, avstånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvattenkälla etc.

VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 22/6 i år för Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll