Gå direkt till innehåll
En bild på Råbysjön i Lund, en dagvattenlösning som gör sitt jobb, om än väldigt översvämmad.
En bild på Råbysjön i Lund, en dagvattenlösning som gör sitt jobb, om än väldigt översvämmad.

Nyhet -

Vad ställde Hans till med?

Ovädret Hans kom med det hittills kraftigaste regnet denna sommar och drabbade VA SYDs verksamhet på flera fronter. Såväl över som under marken har VA SYDs driftorganisation arbetat flitigt med att genomföra felsökningar och hantera de utmaningar som uppstått.

Regnet den 6–7 augusti var volymrikt med två ganska intensiva toppar. Den högsta återkomsttiden noterades i Lund och motsvarade ett regn som normalt inträffar vart 25:e år, medan återkomsttiden för regnet i Malmö var under ett 10-årsregn.

Tabellen visar tydligt att Lund fick den största mängden regn, vilket även avspeglas i det högre antalet anmälda källaröversvämningar där.

Antal anmälda översvämningar kopplade till Hans den 18 augusti 2023.

-Vi förväntar oss att fler anmälningar kopplade till regnet kommer in under en tid framöver. Det är viktigt för oss att få en överblick över vilka skador regnet ställer till med och var, för att kunna planera våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar, säger Liselotte Stålhandske, distributionschef, VA SYD.

Bräddning, en säkerhetsfunktion när ledningarna blir fulla

-Med hänsyn till periodvis extremt höga flöden i ledningsnäten så har det inträffat ett flertal bräddningar i alla VA SYD-kommuner, både i pumpstationer och på ledningsnätet, i enlighet med hur systemet är designat, säger Liselotte Stålhandske, distributionschef, VA SYD.

Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som kan ske vid kraftiga regn. Det är en säkerhetsfunktion för avloppssystemet för att vattnet inte ska gå baklänges om ledningarna blir överfulla. Annars finns risken att källare och gator översvämmas och reningsverken och pumpstationerna överbelastas.

Under ovädret Hans flerdubblades flödet in till Sjölunda avloppsreningsverk, men endast en väldigt liten andel bräddades under korta tillfällen till Sege å, främst på grund av det höga mottrycket från havet. Även Flyinge avloppsreningsverk bräddade en kortare period.

Proaktivt arbete en framgångsfaktor

Även om det uppstod störningar under ovädret Hans fungerade majoriteten av VA SYDs anläggningar precis som det är tänkt även under dessa ansträngda förhållanden. En bidragande orsak har varit proaktivt arbete, där man inför det annalkande ovädret kunde förbereda magasin och pumpstationer för att optimera funktionen så långt som möjligt.

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Efter skyfallet Arvid 2014 som drabbade Malmö hårt, arbetar VA SYD med klimatanpassning och skyfallshantering tillsammans med såväl kommunerna som privata fastighetsägare. Syftet är att göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid framtida kraftiga regn.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360