Gå direkt till innehåll
En trygg och framtidssäker hantering av vatten och avlopp kräver långsiktiga investeringar.
En trygg och framtidssäker hantering av vatten och avlopp kräver långsiktiga investeringar.

Pressmeddelande -

Dyrare el och dricksvatten leder till höjda avgifter för vatten och avlopp

29 november beslutades VA-taxorna som ska gälla från 1 januari 2022 i VA SYDs fem medlemskommuner. Höjningar beror bland annat på ökade kostnader för el och dricksvatten men krävs också för att kunna täcka behovet av mer personal.

Ökande befolkning i städerna, nya lagkrav och klimatförändringar är stora utmaningar inom VA-sektorn. När städerna byggs ut måste även den osynliga infrastrukturen under mark växa. Det är komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar för en trygg hantering.

–Vi kan inte nöja oss med att upprätthålla dagens prestanda. En hållbar och säker vattenhantering måste vara långsiktig. Vi behöver redan nu hantera framtidens behov inom vatten- och avloppshantering, säger Stefan Åkesson, avdelningschef för Ekonomiavdelningen på VA SYD.

Energi- och resurskostnader ökar

Kostnaderna för el och inköp av dricksvatten är områden som ökar till 2022. Elpriset ökar generellt och det finns det höjd för i budgeten. Den fasta kostnaden som VA SYD betalar till producenten Sydvatten för inköp av dricksvatten höjs också 2022.

VA SYD ser också ett ökat behov av arbetskraft, både i form av egen personal men även konsulter för att bland annat möta den underhållsskuld som finns.

–Det finns ett stort behov av att öka antalet resurser inom VA SYDs produktionsavdelning kopplat till det stora behovet av underhållsåtgärder på våra anläggningar. Det är framförallt olika ingenjörsroller som dominerar i utökningen av personalresurser, säger Stefan Åkesson.

Taxor för vatten och avlopp 2022

Verksamheten inom vatten och avlopp hos VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan, inte genom skattemedel. Nedan redovisas förändringarna för brukningsavgifter. Avgifterna ska täcka drift men också resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät och i anläggningar.

Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är fördelade på fasta och rörliga kostnader:

Kommun Höjning i procent Ökad kostnad per månad för typhus A* Ökad kostnad per månad för typhus B**
Burlöv 0% Oförändrade Oförändrade
Eslöv 5,5% 38 kronor 22 kronor/lägenhet
Lomma 7% 42 kronor 28 kronor/lägenhet
Lund 6% 36 kronor 13 kronor/lägenhet
Malmö 6,7% 27 kronor 18 kronor/lägenhet

  
* villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år

** flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2 000 kubikmeter vatten/år

Vem bestämmer taxan?

VA SYD beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige i medlemskommunerna beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. VA SYD beslutar avgifternas storlek utifrån självkostnadsprincipen. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningen i respektive kommun.

Skillnaderna i avgiftsnivå beror främst på de olika förutsättningarna i varje kommun som påverkar kostnaderna, som till exempel storlek, läge, typ av bebyggelse, avstånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvattenkälla etc.

VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 29 november i år för Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll