Gå direkt till innehåll
Ett väntat beslut från datainspektionen

Pressmeddelande -

Ett väntat beslut från datainspektionen

Datainspektionen har meddelat sitt beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) med anledning av personuppgiftsbehandling inom avfallsverksamheten.

Våra åtgärder kopplade till datainspektionens beslut
Beslutet från Datainspektionen var väntat och vi har redan påbörjat arbetet med att skapa rutiner som säkerställer att vi arbetar rätt enligt personuppgiftslagen. Vi håller nu på att ta fram en policy för personuppgiftbehandling, vi har uppdaterat kundinformationen på vasyd.se och diskuterar hur vi ska gå vidare för att informera alla berörda.

Ett färdigt förslag till personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande instruktioner som förtydligar hur personuppgifter får hanteras finns klart och ska nu, efter att datainspektionen har delgivit sitt beslut, tecknas med våra entreprenörer.

En okulärbesiktning av innehållet i kärlet utförs för att säkerställa att endast avsett avfall ska finnas. Föraren kan vid felsortering skriva en kort kommentar i anslutning till avvikelserapporteringen. Det är instruktionerna för dessa eventuella kommentarer som behöver förtydligas. Datainspektionen konstaterar dock att VA SYD inte registrerar detaljerade uppgifter om innehållet i våra kunders avfall.

 - Beslutet från datainspektionen var väntat och vi har arbetat med frågan sedan tillsynsärendet påbörjades. Vi är inte helt i mål än, men noterar ändå att Datainspektionen skriver att det inte finns någon otillåten behandling av personuppgifter i rapporteringen av avvikelser, säger Lars-Fredrik Alingfeldt, enhetschef på Avfallsavdelningen

 - Syftet med tömningsregistreringen har från vår sida alltid varit att säkerställa hög kvalitet på avfallsinsamlingen så att vi kan ge god service till våra kunder, tillägger Lars-Fredrik Alingfeldt, enhetschef på Avfallsavdelningen

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll