Gå direkt till innehåll
Klagshamns avloppsreningsverk prisas som "Årets Solcellsanläggning"

Pressmeddelande -

Klagshamns avloppsreningsverk prisas som "Årets Solcellsanläggning"

Energikontoret i Skåne utsåg VA SYDs solcellsanläggning på Klagshamns avloppsreningsverk som en av tre finalister i "Årets solcellanläggning". Och nu står alltså anläggningen i Klagshamn som vinnare!

Den 12 juni delades Skåne Solar Award ut för fjärde året i rad. Utmärkelsen är instiftad av Solar Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter Skåne. Priset tilldelades arkitekten bakom den bästa solcells- respektive solfångaranläggningen som uppförts i Skåne under 2011.

Priset för årets solcellsanläggning tilldelades Zoltan Kiss, Urban Vision AB, för solcellsanläggningen på vårt avloppsreningsverk i Klagshamn.

Det är roligt att vi på det här viset kan bidra till att dra uppmärksamhet till viktiga diskussioner kring energi, hållbarhet och ansvar. När vi planerade ombyggnationen av Klagshamn hade vi som mål att, utöver våra egna verksamhetsbehov, även skapa en byggnad som bidrar till att stärka vårt miljöarbete och vår miljöprofil.

Juryns motivering löd:

Med en genomtänkt gestaltning upplevs byggnadens estetik som spännande och tilltalande. En vackert gestaltad solcellsanläggning, som är väl anpassad till byggnadens förutsättningar. Den helt solcellsklädda fasaden utgör ett intressant och framträdande inslag i byggnadens tydliga miljöprofil.

Mer information om tävlingen finns i  Solar Region Skånes pressmeddelande där vinnarna presenteras.

Kontakta gärna Ulf Nyberg, avdelningschef på VA SYDs Avloppsvattenavdelningen, för mer information.

Tel: 040-635 03 59
ulf.nyberg@vasyd.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360