Gå direkt till innehåll
Skräp i rensgaller på VA SYDs avloppsreningsverk
Skräp i rensgaller på VA SYDs avloppsreningsverk

Pressmeddelande -

Malmöbon fulspolar 1.4 kg skräp per år

I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. Trots det spolar svenskarna ner mängder av andra saker, som orsakar stopp i ledningarna och problem på avloppsreningsverken. Bara i Malmö rensar VA SYD bort 650 000 kilo skräp per år från avloppsvattnet. Det är 1,4 kilo fulspolning per Malmöbo och år.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men det är fortfarande många svenskar som spolar ner annat än det som ledningarna och avloppsreningsverken är byggda för att ta hand om.Det kan till exempel handla om tops, snus, hushållspapper, våtservetter och bomullsrondeller.

- Fulspolningar skapar stora problem och därav ökade kostnader för både fastighetsägare och avloppsreningsverk. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som hör hemma i toaletten. En enkel lösning är att alltid ha en papperskorg på toaletten, där det andra skräpet kastas, säger Monica Erlandsson, bitr. avdelningschef för Avloppsvattenavdelningen, VA SYD.

Svenskt Vattens undersökning visar att okunskapen är stor om vad som får spolas ner i toaletten. Var tredje svensk vet inte om att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. Av storstäderna fulspolar Malmöborna mest – 1,4 kilo per år och person, jämfört med genomsnittssvenskens 1,3 kilo per år och person. För Malmö blir det hela 650 000 kilo skräp per år som måste rensas bort.

Kostsamt problem

Fulspolningarna skapar problem hos fastighetsägare, i pumpstationer och avloppsreningsverk, och kostar dessutom mycket att åtgärda. En beräkning visar att de ekonomiska konsekvenserna av fulspolning uppgår till 1,2 miljoner kronor per år för VA SYD, i direkta kostnader för personal och fordon.

Ordlista

Fultorka (verb) ~t ~de
Att torka sig själv, eller någon annan, med något annat än toapapper efter toalettbesök.
Exempelvis, hushållspapper, våtservetter, tidningsartiklar, sedlar, etc.

Fulspola (verb) ~t ~de
Att spola ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat material

Relaterade event