Gå direkt till innehåll
Miljöprojekt Tunnel 2000 – ett steg vidare

Pressmeddelande -

Miljöprojekt Tunnel 2000 – ett steg vidare

Pressmeddelande från förbundsstyrelsen VA SYD

Nu tar vi ett steg vidare i VA SYDs planerade miljöprojekt, Tunnel 2000.

VA SYDs förbundsstyrelse och ägarnämnd Malmö har den 20 november ställt sig bakom förslaget att bygga en avloppstunnel, Tunnel 2000, i Malmö stad.

Tunnel 2000 ska gå från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk, med syftet att bland annat minska bräddningen till Malmös kanaler och samt bidra till en jämnare belastning för Malmös ledningssystem.

VA SYDs förbundsstyrelse lämnar nu ärendet till tekniska nämnden i Malmö, för vidare hantering.

Genom utförande av en tunnel kan bräddvolymerna till Malmös kanaler och Östra hamnen minska med 90 %. Den totala anläggningskostnaden har bedömts till ca 1,1 miljard kronor. VA-taxan skulle behöva höjas med 10,2 %, vilket för en villägare betyder drygt 30 kr/mån, och för en lägenhetsinnehavare blir det mindre.

Rena kanaler ger en stor tillgång som kan inrymma många värden och aktiviteter i framtiden. Vi får ett rekreationsområde i stadens centrum med fiske, bad, idrott och evenemang av olika slag. Vi får en spännande levande stad där centrum får ett nytt liv.

I korthet – Tunnel 2000 i den hållbara staden

  • Minska bräddningen till kanalerna med 90 % per år.
  • Halvera bräddningarna till Sege å på årsbasis.
  • Förbättra driftförhållandena för Sjölunda avloppsreningsverk.
  • Magasinera drygt 80 000 m3 avloppsvatten före Sjölunda avloppsreningsverk.
  • Kraftigt minska risken för överbelastning av Sjölunda avloppsreningsverk.
  • Mer driftsäkert system än befintligt tryckavloppssystem.
  • Ta bort behovet av centralt belägna avloppspumpstationer.
  • Minska risken för källaröversvämning i centrala Malmö.


Malmö, 2014-11-25
Emmanuel Morfiadakis, ordförande förbundsstyrelsen VA SYD

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter