Gå direkt till innehåll
Oförändrat läge när det gäller dricksvattenkvalitén i Löberöd och Harlösa

Pressmeddelande -

Oförändrat läge när det gäller dricksvattenkvalitén i Löberöd och Harlösa

Tyvärr måste VA SYD fortsätta med kokrekommendationen till boende i Löberöd och Harlösa. Vi är väl medvetna om att detta är påfrestande för de som drabbas.

En kort lägesbild av resultaten på alla de vattenprover som dagligen tas runt om i Löberöd och Harlösa är följande;  vi har både vattenprover som visar ett tjänligt och fint dricksvatten och vattenprover som påvisar för höga halter av koliforma bakterier och därmed otjänligt vatten. Men provsvaren visar inga tydliga mönster och resultaten varierar. Så sammantaget är resultaten av sådan karaktär att kokrekommendation är nödvändig.

Vi vill nu vädja till de boende som har både kommunalt vatten och egen brunn att höra av sig till VA SYD, så vi kan komma ut och se över installationerna. Det gäller boende i både Harlösa och Löberöd.

Arbetet med att få igång reservoaren i Löberöd fortsätter, se tidigare information om det. Det pågår även översyn på reservoaren i Harlösa för att säkerställa dess kondition.

Ny information på fredag 12 sep kl 15.00.

Ämnen

Regioner


 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter