Gå direkt till innehåll
Samrådsunderlag inlämnat för VA SYDs stora samhällsprojekt

Pressmeddelande -

Samrådsunderlag inlämnat för VA SYDs stora samhällsprojekt

Hanteringen av den ökade mängden avloppsvatten är avgörande för regionens framtida tillväxt och för att skydda hav och vattendrag. Därför fortsätter arbetet med en framtida anslutning av flera kommuner i sydvästra Skåne till ett nytt regionalt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda, i Malmö. Samrådsunderlag är nu inlämnat till Länsstyrelsen och från och med 25 augusti kan övriga berörda tycka till.

- Den utveckling av infrastrukturen för avloppsrening som vi står inför innebär det största som har hänt inom avloppsrening i Sverige på många decennier. Genom samrådet kan berörda parter ge sin syn inför det fortsatta arbetet, säger Ulf Nyberg, ansvarig för projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på VA SYD.

Samrådsunderlaget som lämnats in gäller en ny regional anläggning som omfattar:

  • Sjölunda avloppsreningsverk ska byggas om till en ny modern regional anläggning. Nya utloppsledningar för utsläpp av renat vatten kommer att förläggas i Öresund.
  • En avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
  • En avloppstunnel från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk.

Samrådet ska ge alla berörda en chans att bli informerade och förberedda samt ge möjlighet att lämna synpunkter. Genom att ha samråd i god tid kan störningar i byggskedet minskas.

Under september/oktober kommer samrådsmöten att hållas i Burlöv, Lund och Malmö. Om samhällsläget tillåter blir det fysiska träffar med Öppet hus. Dessa kommer också att föregås av digitala samrådsmöten, där deltagarna uppmanas att skicka in synpunkter i förväg för att kunna få svar under mötena.

Planerna för avloppsreningsverket Nya Sjölunda och anslutningarna, en tunnel från centrala Malmö och en från Lund, är samlade under projektnamnet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. Från genomförandebeslut tar det cirka tio år innan det kan stå klart.

- Städerna växer och vi blir fler och fler i vår region. Infrastrukturen för vatten och avlopp räcker inte till. Befolkningsökningen medför även mer föroreningar i avloppsvattnet vilket kräver nya tillstånd för reningsverken. Så vi behöver fortsätta framåt med planerad utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk och anslutningar från kommuner som tagit inriktningsbeslut att gå vidare. Samråd är en viktig del längs vägen, det är vårt öra mot marken, säger Ulf Nyberg.

Om Samråd
Som en inledande del av tillståndsprocessen för den nya regionala verksamheten och utifrån 6 Kap. miljöbalken, ska samråd hållas med berörda myndigheter och kommuner, organisationer, särskilt berörda och allmänheten. Genom samråd ges alla möjlighet att ge synpunkter och information om vad som bör beaktas i det fortsatta arbetet.

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
Tillsammans med kommunerna skapar vi på VA SYD renare vattenmiljöer och möjlighet för våra städer att växa. Med projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne moderniserar vi regionens avloppsvattenrening. Vi bygger ett nytt reningsverk i Malmö med en tunnel från Lund och centrala Malmö.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll

Relaterade event