Gå direkt till innehåll
VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

Pressmeddelande -

VA SYD bjuder in berörda till samråd om regional avloppsrening

I veckan skickar VA SYD en inbjudan till samråd till mer än 60 000 berörda utmed planerat arbetsområde för avloppsreningsverket Nya Sjölund, en avloppstunnel från Lund till Nya Sjölunda och en avloppstunnel från centrala Malmö till Nya Sjölunda.

- Samrådet ger omgivningen möjlighet att lära känna projektet och lämna synpunkter. Vi ser fram emot kontakt med fler människor och bjuder in både till digitala presentationer och öppet hus, säger Lena Hellberg, som ansvarar för aktuell samrådsprocess på VA SYD.

Med start den 25 augusti till och med den 3 november bjuder VA SYD in till så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken. Det betyder att myndigheter, verksamheter, organisationer, boende och andra berörda kan lämna synpunkter på planerna för en ny regional reningsanläggning för avloppsvatten.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag, som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva ett robust system för att ta hand om avloppsvatten från flera kommuner och gemensamt möta en växande befolkning och skarpare miljölagstiftning.

Samrådsunderlaget gäller en ny regional anläggning som omfattar:

  • Utbyggnad av Sjölundas avloppsreningsverk till en ny modern regional anläggning. Nya utloppsledningar för utsläpp av renat vatten kommer att förläggas i Öresund.
  • Avloppstunnel från Lund till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.
  • Avloppstunnel från centrala Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk.

Samrådet startade officiellt i juni 2021 då berörda kommuner och Länsstyrelsen fick ta del av samrådsunderlag.

- Samrådet är ett lagkrav samtidigt som det ger oss möjlighet att säkerställa att vi genomför det här på bästa sätt och med så lite störning som möjligt på människors hälsa och miljö. Genom att lyssna på hur berörda påverkas kan vi kanske upptäcka möjliga förbättringar, säger Lena Hellberg.

All information om samrådet finns samlad på projektwebbsidan: https://hallbaravloppsrening.v...

Vad händer efter samrådet?
Synpunkter med relevans för projektet sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse efter den 3 november. Genomförande av samråd och redogörelsen av samrådet är en del av en tillståndsansökan, som VA SYD planerar att lämna in till Mark- och miljödomstolen i Växjö under 2022.

VA SYD behöver nya tillstånd för rening av avloppsvatten. För att vi ska få nya tillstånd krävs det att en hållbar plan för utbyggnad och modernisering av reningstekniken, som möter nya samhälls- och miljökrav för lång tid framöver.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll

Relaterade event