Gå direkt till innehåll
Spolpost i Lund
Spolpost i Lund

Nyhet -

Felsökning pågår i ledningsnätet i Lund

Nu har lundaborna behövt koka vatten i nästan tre veckor. Många undrar vad som händer och hur VA SYD arbetar för att hitta en lösning på problematiken med bakterier i dricksvattnet. Det pågående arbetet innebär systematisk felsökning på delar av Lund kommuns 55 mil långa ledningsnät för dricksvatten.

- Vi arbetar hela tiden för att hitta en lösning på problemet, säger Thomas Persson, miljöchef på VA SYD. Vårt arbete syns inte alltid så tydligt eftersom själva ledningsnätet finns under jord, men vi arbetar med många olika metoder samtidigt för att hitta en lösning så snart som möjligt för lundaborna.

Ledningsnätet för dricksvatten i Lunds kommun består av ca 55 mil nergrävda dricksvattenledningar. Det finns ingen möjlighet att gräva upp hela ledningsnätet för att kika på det, men felsökning pågår just nu med flera moment:

  • Provtagning för att ringa in var bakterierna finns. Genom att artbestämma kan man dessutom få en uppfattning om det är samma bakterier som dyker upp och därigenom spåra källan
  • Spolning för att omsätta vattnet i ledningarna och därigenom få bort problemet, eller för att styra vattenflödet i en viss riktning
  • Modellering och flödesmätning av ledningsnätet för att förstå hur vattnet rör sig i ledningarna och vad som händer om man stänger av en del av nätet
  • Genomgång av VA-arbeten som gjorts på ledningsnätet de senaste månaderna för att se om det finns några avvikelser som kan ge ledtrådar
  • Besök på olika ställen ute på stan för att fysiskt kunna se anslutningar till ledningsnätet

Ett systematiskt arbete som tar tid

Efter varje åtgärd avvaktar vi för att se om förändringen medfört någon positiv skillnad. Det kan handla om att stänga en ventil för att ändra riktningen på vattnet eller genomföra spolningar i nya punkter. Med de resultat vi får går vi sedan vidare. Tyvärr kan det vara så att en åtgärd kan lösa problemet på ett ställe men skapa problem på ett annat. Därför är det en fördröjning i alla åtgärder innan man kan avgöra vad som fungerar eller inte.

VA SYD har alla resurser igång för att så snart som möjligt kunna ha goda nyheter att meddela alla berörda i Lund. Till dess fortgår arbetet steg för steg – detta är ett komplext problem som inte har en enkel lösning.

Tyvärr kan det ta tid innan vi häver kokningsrekommendationen, information kommer så fort vi vet något nytt.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter