Följ VA SYD

Kokning igen för boende i delar av Lund

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2017 17:29 CET

VA SYD återinför kokningsrekommendation av dricksvattnet för delar av Lund. Rekommendationen gäller, förutom sjukhusområdet, samma område runt Kobjer och Möllevången som tidigare, se karta här.

- Det här är verkligen jättetråkiga nyheter för berörda lundabor, speciellt en fredagskväll, säger Helena Ström, kundservicechef på VA SYD. Men vi måste gå efter försiktighetsprincipen.

VA SYD har haft bevakning av området och prover visar tyvärr igen på förhöjda värden av koliforma bakterier i vattnet. VA SYD kan i dagsläget inte säga varför bakterierna finns där.

- Sedan vi hävde kokningsrekommendationen har proverna varit bra, säger Helena Ström, men nu har vi tyvärr fått provsvar som visar på förhöjda värden igen.

Nästa pressinformation från VA SYD kommer på söndag den 26 mars klockan 19.00.


Bakgrund
Vattenprover från VA SYD visade den 9 mars på koliforma bakterier, som vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund. Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA SYD den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad. Den 21 mars hävdes kokningsrekommendationen för alla boende i Lund, men kvarstod för sjukhusområdet. VA SYD och Region Skåne fortsätter sitt samarbete för att lösa problemen.