Gå direkt till innehåll
​Klartecken att dricka vattnet för ytterligare 3 000 lundabor

Pressmeddelande -

​Klartecken att dricka vattnet för ytterligare 3 000 lundabor

Nu häver VA SYD kokningsrekommendationen för ytterligare drygt 3 000 lundabor. Rekommendationen att koka vattnet kvarstår för hela sjukhusområdet plus delar av centrala Lund, se karta här.

- Dagens provsvar visar att vår rengöring av ledningen på Tornavägen har fungerat, det är noll i provsvaren där, säger Thomas Persson, miljöchef på VA SYD.

Samtidigt fortsätter VA SYD sitt arbete med systematisk felsökning på delar av Lund kommuns 55 mil långa ledningsnät för dricksvatten.

- Så länge inte hela Lund har rent vatten så fortsätter vi med extra provtagningar förutom vår ordinarie egenkontroll, säger Thomas Persson. Det ser positivt ut, men innan vi är helt säkra på att det inte finns något mer får vi vara beredda på att det kan komma bakslag.

VA SYD har alla resurser igång för att så snart som möjligt kunna ha goda nyheter att meddela alla berörda i Lund. Till dess fortgår arbetet med fortsatt provtagning, spolning av ledningsnätet och modellering av vattnets väg i ledningarna – detta är ett komplext problem som inte har en enkel lösning.

VA SYD återkommer med information när situationen ändras.

Bakgrund

Vattenprover från VA SYD visade den 9 mars på koliforma bakterier, som vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund. Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA SYD den 12 mars avgränsa problemet till en mindre del av Lunds stad. Den 21 mars hävdes kokningsrekommendationen för alla boende i Lund, men kvarstod för sjukhusområdet. Den 24 mars återinfördes kokningsrekommendationen i berörda områden. VA SYD och Region Skåne fortsätter sitt samarbete för att lösa problemen. Fredagen den 31 mars luft-vatten-spolade VA SYD en ledning på Tornavägen i Lund, vilket gett bra resultat.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat material

Relaterade nyheter