Gå direkt till innehåll
En ränna som leder vattnet från stupröret bort från huset är en enkel åtgärd
En ränna som leder vattnet från stupröret bort från huset är en enkel åtgärd

Nyhet -

Låg kännedom om vikten av skyfallsåtgärder

En färsk undersökning som VA SYD låtit göra visar att bara ungefär varannan villaägare i Malmö och Lund anser sig ha tillräckliga kunskaper om vilka åtgärder man som fastighetsägare kan göra för att förebygga översvämning i samband med skyfall. Bland bostadsrättsföreningar har siffran till och med sjunkit.

För tre år sedan lät VA SYD genomföra en undersökning bland småhusägare och styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar i Malmö. I år följdes den upp och omfattade då också Lund. Målet är att ta reda på deras kunskap om och attityd till översvämningsåtgärder.

- Minnena från skyfallet 2014 börjar blekna. Det gör att frågan om skyfallsanpassning och översvämningsåtgärder nog känns mindre aktuell för många, säger Kristina Hall, programledare för VA SYDs skyfallssatsning Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Utan spaning, ingen aning

Resultatet ligger till grund för hur arbetet med att få fler malmöbor att ta hand om regnvattnet på den egna tomten läggs upp. Därför är också negativa resultat av värde.

- I vissa fall är det kunskap som saknas, i andra fall är det attityden vi behöver jobba på, säger Nina Steiner, kommunikatör på VA SYD.

Positiva resultat

Ett par av de områden där Tillsammans gör vi plats för vattnet fokuserat extra har gett positivt resultat:

  • Nästan tre gånger så många villaägare i Malmö känner till att de kan söka ekonomiskt bidrag för att koppla om sina stuprör, 34% jämfört med 12% år 2017. I Lund är siffran hela 51%.
  • Fler bostadsrättsföreningar känner till att de äger och ansvarar för ledningarna inne på den egna fastigheten, alltså både byggnader och tomt. I år känner 86% av de tillfrågade till detta, att jämföra med 63% för tre år sedan.
  • En knapp tredjedel av de tillfrågade har tagit del av information om vad man som fastighetsägare kan göra för att förebygga översvämning. Den vanligaste källan till information om översvämning i samband med skyfall är VA SYD, mer än dubbelt så många malmöbor uppger att de fått informationen den vägen i år jämfört med 2017.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes på telefon den 24 augusti – 7 september i år. Den omfattade 300 villa/radhusägare i Malmö tätort och 200 i Lund samt 100 styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar i respektive stad. I Malmö genomfördes samma undersökning i augusti – september 2017.

Fakta om Tillsammans gör vi plats för vattnet

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö och Lund. Satsningen startade i Malmö 2017 och i Lund 2020 och bidrar med extra satsningar som kräver resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet. Det är en spjutspets där VA SYD kan testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad som vanligtvis görs.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll