Gå direkt till innehåll
Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

Blogginlägg -

Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

Att ta hand om vattnet i våra samhällen är ett gemensamt ansvar för alla. Vattnet har inga gränser, men rent juridiskt är ansvaret uppdelat på fastighetsägare, VA SYD och kommunen. Här förklarar vi vem som ansvarar för vad:

VA SYD

VA SYD ansvarar för det allmänna ledningsnätet för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten, det vill säga ledningar utanför fastigheten. Ledningsnätet ska vara dimensionerat så att det klarar av att ta emot normala regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska VA SYD följa. VA SYD ska också se till att alla ledningar är väl underhållna. Vid stora regn och skyfall som leder till översvämningar och skador utreder VA SYD alltid ansvarsfrågan i varje ärende som anmäls.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom din fastighet. Med fastighet menas hela tomten, inte bara byggnader. Detta gäller också anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från anslutningspunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.

Du har som fastighetsägare också ansvar för att avvattna din tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som faller på din fastighet och leda det till din anslutningspunkt om du bor inom VA SYDs verksamhetsområde för dagvatten (se karta över verksamhetsområde).

Kommunen

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Gator, parker och planteringar – ja, mycket av det som syns ovan jord är kommunens ansvar. Men den allmänna marken där kommunen ansvarar utgör bara en del av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, butiker och annat.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll