Gå direkt till innehåll
Kokningsrekommendationen kvarstår för centrala/norra Lund
Kokningsrekommendationen kvarstår för centrala/norra Lund

Pressmeddelande -

Kokningsrekommendationen kvarstår men hävs för några områden i Lund

Vi har nu kunnat avgränsa problemet till en del av Lunds stad och därför kan vi nu arbeta med att få bort de koliforma bakterierna från vattenledningarna genom att spola ut vatten från ledningarna. På detta sätt byts vattnet i ledningarna ut mot nytt, rent vatten som inte innehåller koliforma bakterier. Vi fortsätter med vår strategiska provtagning för att kunna följa upp effekterna av spolningen. Se karta för aktuellt område i Lund som omfattas av kokningsrekommendationen.

- Med hjälp av provresultat har vi kunnat ringa in var i vattenledningsnätet som problemet med koliforma bakterier är. Informationen från provresultaten, våra modeller och erfarenheter visar att det finns områden dit det otjänliga vattnet inte kan spridas. I dessa områden hävs nu kokningsrekommendationen, säger Magnus Ek, dricksvattenchef på VA SYD.

Den koliforma bakterie vi har kunnat påvisa i dricksvattnet tillhör gruppen Erwinia spp. Denna grupp av koliforma bakterier är vanligt förekommande i jord men är normalt inte associerad med fekala föroreningar. Vi har inte hittat E.colibakterier.

Följ utvecklingen på vasyd.se så får du veta när ditt område inte längre berörs av kokningsrekommendationen.

Vi ber alla våra kunder om ursäkt för det besvär kokningsrekommendationen innebär i vardagen.

Nästa pressinformation kommer på tisdag 14 mars kl. 16.00.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter