Gå direkt till innehåll
Nu startar provborrning inför nya utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk ut i Öresund

Pressmeddelande -

Nu startar provborrning inför nya utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk ut i Öresund

Det nya avloppsreningssystemet MAXIMA är en stor och nödvändig infrastruktursatsning som möjliggör att fler ska kunna bo, leva och jobba i sydvästra Skåne. Under sommaren kommer VA SYD att genomföra provborrningar ute i Öresund, för att öka kunskapen om havsbotten inför anläggningen av nya utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk.

Infrastrukturen för avloppsvatten i sydvästra Skåne behöver byggas ut och moderniseras av flera skäl; befolkningen växer stadigt, miljökraven hårdnar och klimatförändringar ger ökade påfrestningar på samhället. Det nya avloppsreningssystemet MAXIMA beräknas vara i drift cirka 2035, och inkluderar ett ut- och ombyggt Sjölunda avloppsreningsverk med nya utloppsledningar, en ny pumpstation samt helt nybyggda avloppstunnlar under Malmö och från Lund.

Mer kunskap om förutsättningarna

I samband med att Sjölunda avloppsreningsverk byggs om och ut, kommer nya utloppsledningar att anläggas cirka fyra kilometer ut i Öresund. För att öka kunskapen om förutsättningarna på havsbotten inför detta arbete genomför VA SYD provborrningar under sommaren – med början den 24 juni och avslut senast den 1 augusti.

Inför val av rätt arbetsmetoder

Provborrningen kommer att genomföras på ett antal platser inom den korridor på havsbotten där utloppsledningarna planeras att anläggas. Målet är att få mer information om hur långt under havsbotten berggrunden finns och vad det ligger för jordlager ovanpå, för att kunna identifiera och planera för rätt arbetsmetoder.

Åtgärder för att minimera störningar

Provborrningen kommer att ske dagtid enligt erhållet tillstånd, och genomföras från en flotte som dras fram av en bogserbåt. Under provtagningen kommer flotten att vara förankrad i havsbotten, och bogserbåten kommer att cirkulera runt flotten för att hålla annan båttrafik på rätt avstånd. Det minsta avståndet till närmaste farled kommer att vara cirka 330 meter. Annan information som är relevant för båttrafik ges av Sjöfartsverket, och i övrigt gäller allmänna sjöregler.

Arbetet genomförs med sikte på att minimera buller för fiskar och marina däggdjur. För att undvika att grumla upp mer sediment än nödvändigt sker borrningen i skyddsrör. Dessutom tankas båtarna vid kaj för att undvika spill av kemikalier i vattnet, men om det ändå skulle ske finns beredskap för att hantera detta.

Vad är MAXIMA?

MAXIMA är ett helt avloppsreningssystem som består av flera delar – ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda, avloppstunnel söder (under Malmö) samt avloppstunnel norr (från Lund). Systemet ska möta behovet av avloppsrening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt ta emot avloppsvatten från delar av kommunerna Staffanstorp och Svedala. Byggstarten planeras till 2027 och hela systemet förväntas vara driftsatt 2035, och ge regionen en robust och hållbar avloppsrening i generationer framåt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är i gång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll