Gå direkt till innehåll
Som en del av projektet REWAISE så testar VA SYD och Akademiska Hus gemensamt regnprognoser för att testa att styra dagvattenflödet.
Som en del av projektet REWAISE så testar VA SYD och Akademiska Hus gemensamt regnprognoser för att testa att styra dagvattenflödet.

Pressmeddelande -

Regnprognoser minskar risken för översvämningar och skapar finare utemiljö vid sjön Sjön i Lund

Genom att testa hur dagvattenflödet kan styras med hjälp av regnprognoser vill Akademiska Hus och VA SYD klimatanpassa utomhusmiljön vid Lunds universitet för kraftiga regn. Målet är att minska risken för översvämningar i området och skapa en mer attraktiv miljö runt sjön Sjön med ökad vattenomsättning och mindre tillväxt av alger.

Mitt på campus vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) ligger sjön Sjön och direkt i anslutning till den finns en dagvattendamm som fått namnet pölen Pölen. Nu startar Akademiska Hus och VA SYD ett gemensamt arbete för att testa en innovativ lösning där vattennivån i Pölen ska kunna styras med hjälp av väderprognoser. Tillsammans hoppas parterna kunna bidra till en ny lösning som en del av en nödvändig klimatanpassning.

- Samarbetet med VA SYD är en del i Akademiska Hus nationella arbete för att säkerställa att våra byggnader och campus klarar framtidens förändrade klimat. Projektet bidrar också till en vackrare miljö runt Sjön och Pölen med levande porlande vatten och en trivsam naturlig plats för alla som vistas på campus, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus.

Fördröjning av kraftiga regn

Prognosstyrning testas nu för första gången för att skapa extra fördröjning av kraftiga regn. Lösningen handlar om att använda regnprognoser för att styra nivån i dagvattensystemet där både Pölen och Sjön ingår.

När prognoserna visar att ett större regn är på väg tappas vatten av för att skapa extra fördröjningsvolym i Pölen. Det görs genom en nivåregleringsbrunn, en så kallad munkbrunn med styrbar lucka. På det sättet används både Pölen och i nästa steg Sjön för att ta hand om regnvatten som annars lätt översvämmar ledningsnätet.

Den nya förbindelsen mellan Pölen och Sjön bidrar till att vattnet omsätts naturligt och till att syresättningen av vattnet ökar med minskad algtillväxt som följd.

- Med ett förändrat klimat och en förtätad stad så behöver fastighetsägare, kommun och VA-organisation arbeta tillsammans för att göra plats för vattnet i staden. Genom att använda väderprognoser för att styra vattennivån vill vi testa en ny teknik i samarbetet mot översvämningar, säger Hanna Nordlander, utredningsingenjör på VA SYD.

Arbetet med prognosstyrning planeras att starta under sommaren 2024 och förhoppningen är att vara klar till hösten. Projektet är en del av REWAISE, ett innovationsprojekt med fokus att använda vatten smartare och använda rätt vattenkvalitet till rätt ändamål. Läs mer om det på rewaise.vasyd.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll