Gå direkt till innehåll
Sofia Öreberg, stadsutvecklingschef Tyréns Malmö, tar emot priset.
Sofia Öreberg, stadsutvecklingschef Tyréns Malmö, tar emot priset.

Pressmeddelande -

Självgående avfallsstationer vinnare i innovationstävling

I dag tillkännagavs vinnaren i innovationstävlingen ”Framtidens avfallshantering i den täta, hållbara staden”. Det vinnande förslaget Tur&Retur innehåller bland annat självgående avfallsstationer och smarta avfallskärl som själva känner när det är dags för tömning.

På måndagmorgonen presenterades vinnaren i innovationstävlingen under Almedalsseminariet ”Delningsrevolutionen och morgondagens avfallssystem”. Det är Malmö stad, Kretslopp och vatten Göteborgs Stad och MKB Fastighets AB som med stöd från Vinnova och tillsammans med Lantbruksuniversitetet (SLU) i Alnarp och VA SYD genomför innovationstävlingen. Tävlingsuppgiften var att utveckla förslag för framtidens avfallshantering i den täta, hållbara staden. Det finns en rad utmaningar – det ska bli lättare för människor att sortera, återvinna och öka sitt återbruk i sin närmiljö, samtidigt som städerna måste bli både tätare och grönare.

- Avfall är en viktig del av vår vardag och en stor pusselbit i hållbarhetsfrågan. De visionära bidragen i tävlingen har gjort juryuppdraget väldigt spännande, säger Malmös kommunalråd Milan Obradovic, som varit en av jurymedlemmarna.

Enkelt och automatiserat vardagsflöde

Det vinnande bidraget, Tur&Retur, bygger på ett enkelt vardagsflöde, ett stadsrum med många funktioner och modern teknik. En viktig del i det vinnande förslaget är att lyfta fram avfallshanteringen i stadsmiljön och göra den attraktivare. Detta åstadkoms med en formgivning och funktion som tilltalar människor. Alla hushåll förses med behållare av återvunnet gummi, som ersätter plastpåsar och andra förvaringslösningar, och behållarna med avfall lämnas i stationer som finns i närmiljön. En del av stationen är mobil och förflyttar sig själv, då den känner att det är dags för tömning, utmed en slinga till en uppsamlingscentral.

Bakom Tur&Retur står stadsutvecklingsavdelningen på Tyréns.

- I den täta, hållbara staden ska många funktioner rymmas på en begränsad yta, samtidigt som vi människor kräver alltmer service i vårt närområde. I vårt bidrag ersätter vi det traditionella miljörummet med en självgående avfallsstation i gatumiljö. På så sätt frigör vi yta på innergårdar och i bostadshus. Lösningen skapar även plats för att bygga återbrukscentraler i utkanten av kvarter, säger Britt-Marie Fagerström, miljökonsult på Tyréns.

Total prissumma för slutsegraren är 200 000 kronor.

- En av utmaningarna i den alltmer förtätade staden är att minska de tunga transporterna inne bland bostäderna samtidigt som arbetsmiljön för miljöarbetarna ska vara bra, säger Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör på VA SYD. Det ska också vara lätt för användaren att göra rätt hela vägen från bostaden till avfallskärlen, fortsätter Henrik Aspegren.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll