Gå direkt till innehåll
VA SYD tar över ansvaret för återvinningsstationerna i Malmö och Burlövs kommun från och med den 1 januari 2024.
VA SYD tar över ansvaret för återvinningsstationerna i Malmö och Burlövs kommun från och med den 1 januari 2024.

Pressmeddelande -

VA SYD tar över insamlingsansvaret för förpackningar

Från och med den 1 januari ska hushållen i Malmö stad och Burlövs kommun vända sig till VA SYD om man behöver göra en felanmälan eller har frågor när det gäller de gröna behållarna på återvinningsstationerna.

Den 1 januari 2024 tar kommunerna, det vill säga VA SYD, över ansvaret från producenterna för själva insamlingen av hushållens förpackningsavfall.

Insamlingen kommer även i fortsättningen att ske i de fastigheter där det redan är infört källsortering eller genom de gröna behållarna på återvinningsstationerna. I Malmö och Burlöv har VA SYD valt att fortsätta använda återvinningsstationerna under några år framöver, tills fastighetsnära insamling införs för alla fastigheter 2027.

- Målet med förändringen är att det på sikt ska bli enklare för hushållen att samla in och lämna förpackningar, så att producenterna kan återvinna mer förpackningsavfall, säger Karin Wikström, avdelningschef på VA SYD. På så vis minskar behovet av nya råvaror vid tillverkningen av förpackningar och samtidigt minskar koldioxidutsläppen, fortsätter Karin Wikström.

Det finns cirka 60 återvinningsstationer i Malmö stad och Burlövs kommun avsedda för hushållens förpackningsavfall såsom färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och tidningar. På många återvinningsstationer kan hushållen också lämna batterier.

Närmaste återvinningsstation hittar man på vasyd.se. Här finns också senaste tömningsinformation och när återvinningsstationen städades senast.

I producentansvaret ligger att producenterna ska stå för ansvaret för kostnaderna för insamling och behandling av förpackningsavfallet. I och med att kommunerna nu övertar ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, kommer kommunerna att få ersättning för sitt insamlingsarbete vilket kommer villahushåll och flerfamiljsfastighetsägare till gagn och innebär en minskad avfallstaxa under 2024. Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter med beräkningsgrunderna, då myndigheten har beslutat om den ersättning som varje kommun har rätt till.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll