Gå direkt till innehåll
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö

Blogginlägg -

Det är inte bara Danmark som släpper ut avloppsvatten, renat eller orenat, i Öresund.

Befolkningen i sydvästra Skåne växer. Men infrastrukturen för att hantera de ökade mängderna avloppsvatten räcker inte till. För att nå målet om en hållbar avloppshantering vill VA SYD därför förvandla Sjölunda avloppsreningsverk till en modern anläggning samt bygga en ny avloppstunnel under Malmö. Det skriver Joel Olthed, förbundsdirektör på VA SYD.

”Jag tror att någonting är ruttet här i staten Danmark”, är en klassisk replik i Shakespeares 1600-talspjäs Hamlet. Samma känsla infann sig säkert hos många skåningar när Köpenhamn och Gentofte kommun nyligen planerade att släppa ut 290 000 kubikmeter avloppsvatten i Öresund. Till Danmarks försvar så är det inte helt korrekt att beskriva det nu stoppade utsläppet som ”orenat bajsvatten” eftersom det faktiskt var delvis renat, men den uppblossade debatten sätter fingret på ett problem som gäller även på den svenska sidan: Hur ska våra avloppssystem möta utmaningarna med ökad befolkning, klimatförändringar och krav på förbättrad vattenmiljö?

För det är inte bara danskarna som släpper ut avloppsvatten, renat eller orenat, i Öresund. Den skånska sidan bidrar också med hundratusentals kubikmeter varje år. Anledningen är så kallad bräddning som uppstår när det regnar så kraftigt att reningsverken och ledningsnäten inte kan hantera de stora vattenmängderna.

För att minska mängden framtida bräddningar har det tagits ett inriktningsbeslut om att bygga en ny avloppstunnel under Malmö. Tunneln är en del av VA SYDs infrastruktursatsning Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne med syfte att skapa en regional helhetslösning för att ta hand om sydvästra Skånes avloppsvatten.
För situationen är densamma i alla kommuner i området: Växande befolkning, gamla reningsverk och en allt för hård belastning på hav och vattendrag. Rent konkret betyder det även att VA SYD behöver bygga ut och modernisera Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö.

Sjölunda är ett av Sveriges största reningsverk och tar idag emot avloppsvatten från motsvarande 300 000 personer. 2050 beräknas folkmängden i det utökade upptagningsområdet vara närmare 800 000 personer. Det gemensamma verket skulle kunna vara klart 2030 och dimensioneras för att klara ett beräknat flöde fram till 2050, men genom flexibla lösningar även flera decennier efter det.

En sådan satsning skulle säkerställa att allt avloppsflöde fångas upp istället för att åka orenat rakt ut i hav, åar och kanaler.Ett nytt Sjölunda skulle dessutom ha läkemedelsrening för att ytterligare skydda vattenmiljön.

Andra åtgärder VA SYD genomför för att förbättra infrastrukturen är till exempel fortsatt förnyelse och ombyggnation av kombinerade ledningar till separata ledningar för dagvatten och spillvatten. Därtill avlastas nätet genom lokala dagvattenlösningar både ovan och under jord vilket ger plats åt regnvattnet så att ledningarna inte blir fulla lika snabbt.

På grund av klimatförändringarna kommer vi uppleva fler fall av extremväder likt det kraftiga regn som föll över Malmö i augusti 2014. VA SYDs satsning Tillsammans gör vi plats för vattnet strävar mot att förändra synen på hanteringen av vatten i staden och på så sätt minska riskerna för översvämning men också nyttja det vatten vi har på ett smartare sätt. När samhället hjälps åt att göra smarta val kring dagvattenhantering och bidra till minskade översvämningar så hjälps vi också åt att förflytta oss mot ett hållbart samhälle

Alla behöver rent vatten och genom kommunala och andra offentliga satsningar kan vi kraftigt minska de konsekvenser vi ser idag med sjuka djur, döda havsbottnar och sämre vattenkvalitet för bad och rekreation. För att undvika detta krävs det modiga politiska beslut om stora investeringar. Genom att göra rätt val idag kan vi slippa onödiga kostnader imorgon.

Och visst kan vi kritisera Danmark, men det gör vi bäst genom att föregå med gott exempel och framförallt ska vi tillsammans med vårt grannland ta gemensamt ansvar för Öresund.

Joel Olthed, förbundsdirektör på VA SYD

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll