Gå direkt till innehåll
Magdalena Beck, ordförande i VA SYDs förbundstyrelse och Joel Olthed, VA SYDs förbundsdirektör.
Magdalena Beck, ordförande i VA SYDs förbundstyrelse och Joel Olthed, VA SYDs förbundsdirektör.

Pressmeddelande -

VA SYD föreslår samverkan för regionens avloppsvattenrening

VA SYD har tagit ett inriktningsbeslut om fortsatt utredning av en kommungemensam lösning för avloppsvattenhanteringen i sydvästra Skåne. Nu väntar beslut från de aktuella kommunerna för att kunna fastställa omfattning av helhetslösningen.

Skåne växer och förmågan att hantera den ökade mängden avloppsvatten är avgörande både för att skydda vår vattenmiljö och för att säkra regionens framtida tillväxt. Reningsverket Nya Sjölunda i Malmö är navet i den regionala lösningen. Verket är under planering och för att komma vidare är det viktigt att verkets kapacitet dimensioneras rätt.

De kommuner som berörs och har möjlighet att leda avloppsvatten till Nya Sjölunda är VA SYDs medlemmar: Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt Svedala, Staffanstorp och Kävlinge som ännu inte är medlemmar men har möjlighet att ansluta sig.

-Våra gamla reningsverk hänger inte med när omvärlden ställer nya krav. Vi måste bestämma oss för hur ombyggnad och utbyggnad av infrastrukturen ska genomföras. Genom samverkan får vi kostnadseffektivitet och möjlighet att säkra nödvändig teknik och kompetens, säger Joel Olthed, förbundsdirektör på VA SYD. 

Planerna på Nya Sjölunda är resultatet av många år av utredningar och arbete efter tidigare inriktningsbeslut från Lunds kommun och Malmö stad. Bygget av Nya Sjölunda beräknas att ta tio år och det är viktigt att verkets kapacitet dimensioneras rätt. Det senaste året har informationsutbytet och dialogen mellan politiker och tjänstemän intensifierats för att ge kommunerna underlag till beslut.

-VA SYD bildades en gång för att flera kommuner såg värdet i att samverka. Det som presenteras nu är en helhetslösning för att klara framtidens krav och utmaningar. Det här är en fantastisk möjlighet att öka regionens tillväxt och samtidigt värna vattenmiljön. Det handlar om att ta ansvar. De beslut vi fattar idag kommer ha påverkan 100 år framåt, säger Magdalena Beck, ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse.

Fakta: Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne
Projektet Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne är en regional helhetslösning för att rena avloppsvatten samt skydda hav och vattendrag i en växande region. Reningsverket Nya Sjölunda utgör navet i en planerad utbyggnad och modernisering, inklusive teknik för läkemedelsrening. En avloppstunnel byggs från Malmö och en motsvarig lösning byggs från Lund.

Fakta: VA SYDs beslutsordning för vatten och avlopp
VA SYD är ett kommunalförbund och en politiskt styrd organisation. VA SYDs förbundsfullmäktige är det högsta politiska organet. Förbundsstyrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och fem ägarnämnder, en för varje medlemskommun, ansvarar för att behålla ett lokalt inflytande i förbundets verksamhet. VA SYDs medlemskommuner är: Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö med sammanlagt en halv miljon kunder.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll

Sydvästra Skåne växer. Infrastrukturen för vårt avloppsvatten har inte hängt med. Behovet att bygga ut och modernisera brådskar i flera kommuner. Därför planerar VA SYD för en regional lösning.

Beslut taget om vidare utredning av regionens avloppsvattenrening

VA SYDs medlemskommuner samt Svedala har tagit inriktningsbeslut om att vidare utreda en gemensam lösning för avloppsvattenrening i sydvästra Skåne. Hanteringen av den ökade mängden avloppsvatten är avgörande för regionens framtida tillväxt och för att skydda hav och vattendrag. Arbetet med anslutningen av flera kommuner i sydvästra Skåne till avloppsreningsverket Nya Sjölunda är det största som h