Gå direkt till innehåll

Ämnen: Vetenskap, teknik

Nytt miljötillstånd viktigt för sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning

Nytt miljötillstånd viktigt för sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning

VA SYDs ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Med det nya tillståndet kan VA SYD anlägga 20 nya dricksvattenbrunnar och mer än fördubbla leveransen av råvatten till Bulltofta vattenverk i Malmö.
- Vi förnyar Grevie vattentäkt för att bidra till en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden, säge

Visa mer