Gå direkt till innehåll
Beslut om hur den regionala avloppsreningen ska finansieras - nu skickas investeringsavtal till kommunerna för godkännande

Pressmeddelande -

Beslut om hur den regionala avloppsreningen ska finansieras - nu skickas investeringsavtal till kommunerna för godkännande

Det regionala avloppsreningssystemet MAXIMA ska hantera avloppsvatten från 700 000 personer i sydvästra Skåne. Det är en nödvändig och stor infrastruktursatsning som möjliggör att fler ska kunna bo, leva och jobba i regionen. Nu skickar VA SYDs förbundsfullmäktige ut ett investeringsavtal till de medverkande kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö.

Befolkningsökning, miljölagstiftning och klimatförändringar gör att infrastrukturen för avloppsvatten i sydvästra Skåne behöver byggas ut och moderniseras. Ett gemensamt system över kommungränserna innebär att flera kommuners behov kan mötas på ett kostnadseffektivt sätt.

- MAXIMA är en gemensam, regional lösning som tillgodoser behovet av en hållbar avloppsrening för VA SYDs medlemskommuner Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Till syvende och sist handlar det om att fler ska kunna bo, leva och jobba i vår region även i framtiden, säger Magdalena Beck, förbundsstyrelseordförande VA SYD.

  MAXIMA ska tillgodose berörda kommuners behov av tillräcklig och långsiktigt robust avloppsrening vid Sjölunda avloppsreningsverk. MAXIMA omfattar medlemskommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö men kommer även att ta emot avloppsvatten från delar av Staffanstorps och Svedala kommun. Reningsverket ska hantera avloppsvatten från 700 000 personer, jämfört med dagens 350 000.

  Behovet av att bygga ut och rusta upp den befintliga infrastrukturen för vatten och avlopp är stort i hela Sverige. Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att det nationella investeringsbehovet motsvarar 31 miljarder kronor per år, under de kommande cirka 20 åren.

  Att bygga MAXIMA beräknas kostar 17,5 miljarder kronor fram till 2035. Kostnaden ska fördelas på ett rättvist och hållbart sätt mellan de kommuner som har nytta av anläggningen.

  - Det är nödvändiga investeringar för att möta samhällets behov. När vi gör det tillsammans optimerar vi resurserna och rustar oss för framtiden samtidigt som vi minskar belastningen på miljön, säger Anna Uth, tf förbundsdirektör på VA SYD.

  Investeringsavtalet skickas nu till kommunerna

  VA SYDs förbundsfullmäktige har godkänt investeringsavtalet och beslutat om att skicka det vidare för godkännande av kommunfullmäktige i Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Det förväntas beslutas före sommaren.

  VA SYD fortsätter under tiden med projektering för att besluta om slutlig sträckning för den avloppstunnel som ska ansluta till Sjölunda avloppsreningsverk från norr.

  Om MAXIMA

  Avloppsreningssystemet MAXIMA omfattar ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda, en avloppstunnel under Malmö samt en tunnelanslutning från norr för kommunerna Burlöv, Lomma och Lund. Sjölunda avloppsreningsverk ska kunna rena avloppsvatten från 700 000 personer (820 000 personekvivalenter) och anpassas för att klara höjda havsnivåer och att kunna byggas ut efter framtida behov. Preliminär byggstart är 2027 och hela systemet förväntas vara driftsatt 2035.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.

  Kontakter

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt 0738-530 360

  Relaterat innehåll