Gå direkt till innehåll
Genomförandebeslut på plats – ett avgörande steg på vägen mot MAXIMA

Pressmeddelande -

Genomförandebeslut på plats – ett avgörande steg på vägen mot MAXIMA

Det nya avloppsreningssystemet MAXIMA är en stor och nödvändig infrastruktursatsning som möjliggör att fler ska kunna bo, leva och jobba i sydvästra Skåne. Under maj månad godkändes ett investeringsavtal av kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Idag tog VA SYDs förbundsfullmäktige ett genomförandebeslut med en rambudget.

Infrastrukturen för avloppsvatten i sydvästra Skåne behöver byggas ut och moderniseras av flera skäl; befolkningen växer stadigt, miljökraven hårdnar och klimatförändringar ger ökade påfrestningar på samhället. Ett gemensamt system över kommungränserna innebär att flera kommuners behov kan mötas på ett kostnadseffektivt sätt.

─ Nu är investeringsavtalet godkänt av alla medverkande kommuner, och idag togs ett genomförandebeslut av oss på VA SYD. Det innebär att vi nu står på fast mark vad gäller MAXIMAs omfattning och rambudget, säger Magdalena Beck, förbundsstyrelseordförande för VA SYD.

Gemensam satsning ger kostnadseffektivitet

Behovet av att rusta upp och bygga ut infrastrukturen för vatten och avlopp är stort i hela Sverige. Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att det nationella investeringsbehovet motsvarar 31 miljarder kronor per år, under de kommande cirka 20 åren.

─ Detta är nödvändiga investeringar för att möta samhällets behov framåt. För att optimera både resurser och resultat gör flera av VA SYD medlemskommuner denna satsning tillsammans. På så sätt rustar vi regionen för tillväxt samtidigt som vi minskar belastningen på våra vattenmiljöer, säger Anna Uth, tf förbundsdirektör på VA SYD.

Genomförandebeslutet en viktig milstolpe

MAXIMA byggs av VA SYD, beräknas kosta 17,5 miljarder och stå färdigt cirka 2035.

─ För oss är genomförandebeslutet ett avgörande steg för att kunna komma vidare med en mer detaljerad planering av hur vi ska bygga avloppsreningssystemets olika delar, söka nödvändiga miljötillstånd och förbereda för upphandlingar, samt säkerställa att MAXIMA möter krav från verksamheten, säger Carola Joelsson, ansvarig för genomförandet av MAXIMA.

Vad är MAXIMA?

MAXIMA är ett helt avloppsreningssystem som består av flera delar – ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda, avloppstunnel söder (under Malmö) samt avloppstunnel norr (från Lund). Systemet ska möta behovet av avloppsrening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt ta emot avloppsvatten från delar av kommunerna Staffanstorp och Svedala. Byggstarten planeras till 2027 och hela systemet förväntas vara driftsatt 2035, och ge regionen en robust och hållbar avloppsrening i generationer framåt.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll