Gå direkt till innehåll
Fortsätt koka dricksvattnet

Pressmeddelande -

Fortsätt koka dricksvattnet

VA SYD rekommenderar fortsatt kokning för de berörda områdena i Lund (Se karta). Beslutet om att koka dricksvattnet grundas på rutiner, regler och av en försiktighetsprincip, dricksvatten är ett livsmedel och ska hanteras därefter.

- Vi är väl medvetna om vilket problem det här orsakar i människors vardag. Vi tackar för ert tålamod och vi fortsätter att arbeta systematiskt och strategiskt med att hitta orsaken till problemet säger Eva Kristensson avdelningschef Kund & Kommunikation.

- Med hydrauliska modeller av dricksvattennätet kan vi identifiera flera provpunkter både på vårt och andra aktörers ledningsnät som är kopplade på vårt ledningsnät tillägger Eva Kristensson avdelningschef Kund & Kommunikation.

VA SYD har även kallat in en representant från VAKA (Nationella Vattenkatastrofgruppen) för att stärka upp med ytterligare kompetens i arbetet.

Nästa pressinformation kommer på lördag den 18 mars klockan 16:00.


Fakta

  • VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, läs mer på Livsmedelsverket
  • VA SYD är kopplad till tjänsten Hälsoläget från Folkhälsomyndigheten. Just nu får vi dagliga rapporter från Hälsoläget och de visar entydigt på att det inte är ett förhöjt sjukdomsläge i aktuellt område. Läs mer om tjänsten Hälsoläget.
  • Läs mer på vasyd.se om hur VA SYD arbetar med underhållet på ledningsnätet

Bakgrund

Vattenprover från VA SYD visade den 9 mars på koliforma bakterier, som vanligtvis finns i jord, i vattnet i Lunds stad och delar av Eslövs kommun. Kokrekommendation gick ut från VA SYD på grund av otjänligt dricksvatten. Redan på eftermiddagen den 9 mars kunde delar av kokrekommendationen dras tillbaka för halva Lunds stad och flertalet berörda orter utanför Lund. Efter fortsatt arbete med att spåra källan och spola ledningarna, så kunde VA SYD avgränsa problemet till en del av Lunds stad, den så kallade högzonen, den 12 mars

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter