Gå direkt till innehåll
Kokningsrekommendationen fortsätter i Lund

Pressmeddelande -

Kokningsrekommendationen fortsätter i Lund

VA SYD kan nu bekräfta att de koliforma bakterierna i Lunds dricksvatten kommer från ledningsnätet inne på sjukhusområdet SUS, i Lund.

Ledningsnätet inne på sjukhusområdet tillhör Region Skåne och tillförs friskt vatten från VA SYDs vattenledningsnät. Eftersom sjukhusets ledningsnät inte med säkerhet kan isoleras helt från Lunds övriga ledningsnät fortsätter kokningsrekommendationen i berört område i Lund.

Kokningsrekommendationen kvarstår tills vidare för samma område som tidigare, se karta här. VA SYD och Region Skåne arbetar vidare med att spola ledningarna och ta prover. VA SYD fortsätter också att leverera nödvattentankar till SUS i Lund, så som skett sedan kokningsrekommendationerna inleddes.

-Vår förhoppning var verkligen att kunna häva kokningsrekommendationen idag, men tyvärr måste vi hålla kvar den. Vi vill vara helt säkra på att inga bakterier från sjukhusområdet kommer ut till resten av Lunds ledningsnät, säger Eva Kristensson, kommunikationschef på VA SYD. 

Ny pressinformation kommer tisdag den 21 mars klockan 16.00.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterade nyheter