Följ VA SYD

Dricksvattnet är nu tjänligt i Harlösa och Löberöd

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2014 14:42 CEST

Kokrekommendationen är hävd  och dricksvattnet går att använda som vanligt igen. Detta gäller alla med kommunalt dricksvatten som varit berörda av kokrekommendationen. 

Nu kommer VA SYD under en tid framöver ta extra prover på dricksvattnet för att följa upp och säkerställa fortsatt bra dricksvattenkvalitet.

Dessutom fortsätter arbetet med att analysera resultat av tidigare vattenprover för att se om det går att få klarhet i exakt vad som hänt.

- "Vi beklagar djupt de besvär som uppstått i samband med kokrekommendationen och tackar verkligen berörda i Löberöd och Harlösa för det tålamod de har visat i samband med kokrekommendationen",  säger Erling Midlöv, avdelningschef på VA SYDs dricksvattenavdelning.

Kontakter:
Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör VA SYD
maria.nordblad@vasyd.se
040-635 05 94

Erling Midlöv, avdelningschef, Dricksvattenavdelningen
erling.midlov@vasyd.se
040- 635 01 59

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.