Gå direkt till innehåll

Regioner: Burlöv

Nytt miljötillstånd viktigt för sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning

Nytt miljötillstånd viktigt för sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning

VA SYDs ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Med det nya tillståndet kan VA SYD anlägga 20 nya dricksvattenbrunnar och mer än fördubbla leveransen av råvatten till Bulltofta vattenverk i Malmö.
- Vi förnyar Grevie vattentäkt för att bidra till en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden, säge

Avfallstaxan höjs med 4.8 procent i Malmö stad och Burlövs kommun den 1 januari 2023.

Avfallstaxan höjs med 4.8 procent i Malmö stad och Burlövs kommun

Kommunfullmäktige i Malmö och kommunfullmäktige i Burlövs kommun har fattat beslut om ny avfallstaxa. Höjningen beror främst på högre insamlingskostnader hos VA SYDs entreprenörer. Alla kostnader har ökat under året, där de ökade drivmedelskostnaderna sticker ut. Matavfallspåsarna i papper bidrar också till den ökade avgiften; inköpspriset för dessa har stigit med 50 procent det senaste året.

Visa mer