Gå direkt till innehåll

Ämnen: Livsmedelsindustrin

Nytt miljötillstånd viktigt för sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning

Nytt miljötillstånd viktigt för sydvästra Skånes dricksvattenförsörjning

VA SYDs ansökan om ett nytt miljötillstånd för vattenuttag från Grevie vattentäkt har godkänts av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Med det nya tillståndet kan VA SYD anlägga 20 nya dricksvattenbrunnar och mer än fördubbla leveransen av råvatten till Bulltofta vattenverk i Malmö.
- Vi förnyar Grevie vattentäkt för att bidra till en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden, säge

Samrådsunderlag inlämnat för VA SYDs stora samhällsprojekt

Samrådsunderlag inlämnat för VA SYDs stora samhällsprojekt

Hanteringen av den ökade mängden avloppsvatten är avgörande för regionens framtida tillväxt och för att skydda hav och vattendrag. Därför fortsätter arbetet med en framtida anslutning av flera kommuner i sydvästra Skåne till ett nytt regionalt avloppsreningsverk, Nya Sjölunda, i Malmö. Samrådsunderlag är nu inlämnat till Länsstyrelsen och från och med 25 augusti kan övriga berörda tycka till.

Visa mer